POLITYKA PRYWATNOŚCI

W oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych): informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Dywitach, ul. Olsztyńska 28,

11-001 Dywity

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych –gokdywity@wp.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu   publikacji gazety dywickiej i subskrypcji newslettera

4) Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywanie innym odbiorcom 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu żądania usunięcia z subskrypcji

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne.
Skip to content